Baş səhifə
Sədr
Sədr müavini
Haqqımızda
Əsasnamə
Komissiyanın tərkibi
Hesabatlar
Lüğətlər
Kitablar
"Terminologiya məsələləri"
Əlaqə
 

 

 

Dil hər bir millətin milliliyinin əsasıdır. Ona görə də hər bir gənc öz ana dilini, Azərbaycan dilini, müasir Azərbaycan dilini ən incəliklərinə qədər bilsin və bu dildən istifadə etsin. Biz müstəqil Azərbaycanda Azərbaycan dilini dövlət dili etdiyimiz kimi, cəmiyyətimizdə də, xalqımızın içində də Azərbaycan dilini mütləq hakim dil etməliyik.

Heydər Əliyev
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri

Ana dilimizə hörmət və qayğı daimi olmalıdır. Biz ana dilimizi xarici təsirdən qorumalıyıq. Ana dilimiz bizim toxunulmaz sərvətimizdir. Azərbaycan xalqının formalaşmasında, müstəqil Azərbaycanın formalaşmasında ana dilimiz – Azərbaycan dili müstəsna rol oynamışdır. Biz elə etməliyik ki, dilimizin saflığını daim qoruyaq. Bu məsələyə çox ciddi diqqət göstərilməlidir.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Möhtərəm Prezident İlham Əliyevin elmin inkişafı ilə bağlı qəbul etdiyi qərarlar sırasında “2009-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında elmin inkişafı üzrə Milli Strategiya” və 2012-ci ilin dekabr ayında xüsusi Fərmanla təsdiq etdiyi “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası mühüm yer tutur. Bu sənədlər qloballaşma prosesinin və informasiya cəmiyyətinin qarşımızda yeni hədəflər qoyduğu bir mərhələdə bizi dövrün çağırışlarına cavab verməyə səfərbər edir. Müasir dünyada elm sürətlə inkişaf edir. Elmin inkişafı artıq yeni mərhələyə qədəm qoyub. Respublikamızda da elmi potensialın inkişafı mühüm prioritetlərdən biridir.

Akif Əlizadə
AMEA prezidenti

"Terminologiya məsələləri" jurnalının yeni sayları

"Terminologiya məsələləri" jurnalının yeni saylarıYeni nəşrlər

NAZİRLƏR KABİNETİ YANINDA TERMİNOLOGİYA KOMİSSİYASININ HESABATI

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin sərəncamı

 AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ TERMİNOLOGİYANIN STANDARTLAŞDIRMA FORMALARININ TƏDQİQİ

 


Azərbaycanda uşaqlara rus adlarının qoyulmasına icazə verilməyəcəkAR NK yanında Terminologiya Komissiyasının qərarı olmadan terminoloji lüğət nəşr olunmamalıdır

 
© Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyası. 2015.